fbpx
Upozorenje kooperantima pčelarima! / Warning!
Upozorenje kooperantima pčelarima! / Warning!

Molimo Vas da pročitajte ovaj tekst pažljivo da ne bi bili prevareni a Vaš med ili novac ukraden!

Određene osobe se prevarno predstavljaju kao da zastupaju beeJapa d.o.o.! Oni lažu!

Mi nismo ovlastili niti jednu osobu da za nas kupuje med od bilo koga. Bez izuzetaka! Sve kupovine meda mi vršimo lično, bez posrednika.

Ove lažne osobe koriste dobri ugled i reputaciju za profesionalnost, poštenje i dobre cjene koju je beeJapa d.o.o. gradio godinama u pčelarskoj zajednici i među kupcima. Lažima i prevarom, pod našim imenom, oni naruče i preuzmu često velike količime meda i za to pčelari nikada ne budu plaćeni. Prevaranti ne plate jer su prevaranti. beeJapa d.o.o. ne može i neće platiti za te narudžbe meda jer to nisu naše narudžbe. 

beeJapa d.o.o. cjeni svoj dobri ugled i reputaciju i štiti ćemo ga svim dostupnim pravnim mehanizmima i mjerama. Protiv počinitelja ćemo ustati tužbama i tražiti krivično gonjenje i najstrožije zaprijećene kazne. Pozivamo sve prevarene pčelare da nam se jave kako bi pomogli u tome da se ovi lopovi dovedu pravdi. 

Svim pčelarima ali široj javnosti savjetujemo krajnji oprez! Ukoliko postoji bilo kakva sumnja pozivamo Vas da nazovete ili pošaljete Viber poruku na:  (+387) 61 369 433 odnosno pošaljite nam upit emailom na: info@beejapa.ba

Hvala na pažnji!


Please read this text carefully so that you would not be cheated and your honey or your money stolen! 

Certain persons fraudulently misrepresent themselves as representing beeJapa d.o.o. (LLC)! They lie!

We have not authorized any person to buy honey from anyone on our behalf. No exceptions! All purchases of honey we do personally, no intermediaries.

These false individuals use the good reputation for professionalism, honesty and good prices that beeJapa d.o.o. has been building in the beekeeping community and with the buyers for years. Through lies and deceit, under false pretenses of our name, they order and receive delivery of often large quantities of honey, for which beekeepers never get paid. The frauds do not pay because they are frauds. beeJapa d.o.o. cannot and will not pay for these orders of honey as these are not our orders. 

beeJapa d.o.o. values its good reputation and we will protect it with all available legal mechanisms and measures. Against the perpetrators we will file lawsuits and ask for criminal prosecution and the harshest of possible penalties. We all upon all deceived beekeepers to contact us so that they can help in bringing the thieves to justice. 

To all beekeepers and the broader public we advise utmost caution! If there is any doubt we call upon you to call or send us a Viber message to (+387) 61 369 433 or send us an email: info@beejapa.ba

Thank you for your kind attention!

Moja korpa (Prazno)

Nema proizvoda u korpi.